מגזין פיננסי

מדרגות מס הכנסה לשנת 2021

קלסר מדרגות מס

מדרגות המס הן המדדים על פיהם נקבע אחוז המס היחסי שמוטל על ההכנסות של כל עובד עצמאי, שכיר או בעל נכסים אחרים וקצבאות ממשלתיות. שיעור מדדי ניכוי מס ההכנסה מכל הכנסה חייבת שהיא תלויים במספר פרמטרים שונים, ועשויים להשתנות מדי שנה.

מדרגות המס במדינת ישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, נקבעות על בסיס שנתי ומתעדכנות על ידי הכנסת, בהתאם לפקודת מס ההכנסה. הפקודה נחקקה לראשונה בשנת 1941, ומאז רשות המיסים בישראל אחראית לאכיפתה.

מה עומד מאחורי מדרגות המס?

שיטת המיסוי הנהוגה במדינת ישראל היא שיטה פרוגרסיבית. הכוונה היא, ששיעור המס שמוטלל ההכנסה החייבת של כל אדם גדל ככל שזו גבוהה יותר.
העיקרון המנחה מאחורי העלייה בנטל המס עם הגידול היחסי בהכנסות הוא בצמצום הפערים החברתיים והסוציו-אקונומיים בחברה תוך מתן עזרה והקלות לשכבות אוכלוסייה מוחלשות.

בתוך כך, שיטת מדרגות המס הפרוגרסיבית עדיין מאפשרת לאלו ששכרם הכולל (ברוטו) גבוה יותר גם להרוויח יותר לאחר הניכויים (שכר נטו).
על מנת למנוע בלבול, חשוב להדגיש כי ההכנסה החייבת במס מתייחסת להכנסתו האישית של אדם מכל מקור שהוא לאחר הורדת ניכויים, קיזוזים, פטורים ונקודות זיכוי להם הוא. לצורך הדוגמא, לנשים שגרות בפריפריה מגיעות נקודות זיכוי על בסיס המגדר והמיקום הגיאוגרפי שלהן. נקודות זיכוי אלו יפחיתו את גובה מס ההכנסה שהן משלמות.

ההכנסה החייבת מוגדרת כמקור הכנסה מיגיעה אישית או מקורות אחרים שאינם יגיעה אישית (השכרת דירה למשל). המונח יגיעה אישית מתייחס לעבודה בתור עצמאי (בעל עסק שמשלם למס הכנסה), שכיר (ניכוי מס בתלוש המשכורת), קצבת פנסיה ומענקים ממשלתיים (מענק פרישה, מענק ששולם עקב מוות ועוד אחרים). מס על קצבאות מתייחס גם למקרים של היוון קצבה, כלומר קבלת סכום כסף חד פעמי מקצבאות שנפרשות על פני מספר שנים.

שיעור מדרגות המס לשנת 2020

שיעור מדרגות מס 2021

אלו הן מדרגות המס להכנסות מיגיעה אישית שנקבעו לשנת 2021:

כמה נקודות חשובות שיש להתייחס אליהן:

  • מדרגות ממס ההכנסה מתייחסות להכנסה השנתית. המדרגות החודשיות הן, למעשה, חלוקה שווה של שיעורי המס השנתיים על פני 12 חודשים.
  • מדרגת המס שמתייחסת לשיעור מיסוי של 50% אינה קבועה בפקודת מס הכנסה. עם זאת, סעיף 121ב' לפקודה קובע כי כל אדם שהכנסתו עולה על 651,600 ₪ יהיה חייב במס בשיעור של 3% נוספים (קרי, 50 %).

אלו הן מדרגות המס להכנסות שאינן מיגיעה אישית כפי שנקבעו לשנת 2021:

מדרגות מס לא מיגיעה אישית

כמה נקודות חשובות שיש להתייחס אליהן:

  • כל נישום (חייב במס הכנסה) שמלאו לו 60 שנים בשנת המס הנוכחית או הקודמת לה ישלם את מס ההכנסה לפי שיעורי המס שמופיעים בטבלת היגיעה העצמית (להלן הטבלה הקודמת).
  • במידה והנישום מתקיים הן מיגיעה אישית והן מיגיעה ממקור אחר (השכרת נדל"ן למשל), פקודת מס ההכנסה קובעת כי המס יחושב תחילה על הכנסות מיגיעה אישית. כל הכנסותיו האחרות ינוכו לפי מדרגות המס העליונות של ההכנסה שלו.

לסיום, באשר למס המוטל על חברות, קובעת פקודת מס הכנסה כי אלו ישלמו מס קבוע, בשונה מיחידים (שכירים או עצמאים) שמשלמים את המס על פי מדרגות קבועות בחוק.

לצורך כך, חברה שמשלמת מס קבוע מוגדרת כישות משפטית עצמאית ונפרדת מבעלי המניות שלה. המס מתייחס לכלל הרווחים של החברה, והוא מתחלק לשני שלבי מיסוי נפרדים: מס על רווחי החברה, וניכוי מס הנכסה נוסף על הדיבידנדים של בעלי המניות בחברה.

נכון לשנת 2021 עומד מס הקבע לחברות על 23%.

קביעת מדרגות המס – דברים נוספים שחשוב לדעת

כאמור, מדרגות המס לא משתנות באופן דרמטי מדי שנה והן מתעדכנות על פי שערי מדד המחירים לצרכן. בקביעת שיעור מדרגות המס השנתי משתתפים מספר פרמטרים מרכזיים, ביניהם המצב הכלכלי והחברתי במדינה, לרבות שיעורי האבטלה והפערים הסוציו-אקונומיים בין שכבות האוכלוסייה השונות. באותו האופן, גם תקציב המדינה השנתי שמאושר על ידי הממשלה משפיע באופן ישיר על השתנות מדרגות המס.

 

פגישת היכרות
close slider
ספר שירותים פיננסים

מעוניינים בתכנון וליווי פיננסי?

השאר פרטים וקבע פגישה

מעוניינים לקבוע פגישה? אנו נשמח לתאם מולכם פגישת ייעוץ והכוונה ראשונית, כמובן שהפגישה ללא התחייבות מצדכם. השאירו את הפרטים בטופס למטה או חייגו אלינו ל: 09-8810075

דילוג לתוכן